Onoterade värdepapper inom kapitalförsäkring.

Upp

Var med från början.

Nu kan du som är kund hos oss investera i onoterade svenska värdepapper inom din kapitalförsäkring. Du slipper deklarera köp och försäljningar och dina vinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria. Istället betalar du en låg årlig schablonskatt.

Nordnets kapitalförsäkring för onoterade värdepapper vänder sig till privatpersoner och entreprenörer som äger eller vill investera i bolag som inte är noterade på börsen. Du som investerar måste vara okvalificerad ägare som inte omfattas av 3:12-reglerna vid beskattning av vinster och utdelningar.

Flera fördelar

Skattefria vinster, utdelningar och ränteintäkter

Alla värdepapper i samma kapitalförsäkring

Låga avgifter

Möjlighet att som största ägare rösta på stämma

Relevanta förköps- och villkorsdokument hittar du här.

Så här går det till.

Allt du behöver göra är att öppna en kapitalförsäkring och en aktie- och fonddepå hos Nordnet. Därefter kontaktar du vår samarbetspartner Kaptena som administrerar och värderar onoterade värdepapper.

Steg 1.

Öppna en kapitalförsäkring och en aktie- och fonddepå direkt på nordnet.se.

Steg 2.

Kontakta Kaptena på 08-409 100 80 eller backoffice@kaptena.se för en värdering av aktuella aktier*.

Steg 3.

Hantera dina värdepapper i inloggat läge på nordnet.se, precis som vanligt.

* Svenska aktier med ISIN-kod.

Förmånligt pris.

Du slipper deklarera dina köp och försäljningar och vinster, utdelningar och ränteintäkter är helt skattefria. Istället betalar du en årlig schablonskatt som är 0,453 procent för år 2019.

För de onoterade värdepapper du har i din kapitalförsäkring tar Nordnet ut en avgift på 3 000 kronor per värdepapper och år samt en årlig försäkringsavgift mellan 0,088 – 1,45 procent. Avgiften står i relation till det värde du har i det aktuella värdepappret.

Till prislistan

I samarbete med Kaptena.

Vi erbjuder möjligheten att investera i onoterade värdepapper i samarbete med vår partner Kaptena.

Kaptenas mål och vision är att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, äga och investera i företag. Ett steg i rätt riktningen är att ge ägarna av onoterade aktier och värdepapper samma förutsättningar och valmöjligheter som de som investerar i noterade bolag. Kaptena står under Finansinspektionens tillsyn.

Frågor och svar.

Hur fungerar Nordnets kapitalförsäkring?


Nordnets kapitalförsäkring har flera unika egenskaper. Du kan läsa mer om vårt kapitalförsäkringserbjudande för privatpersoner här och för företag här.

Observera att vår kapitalförsäkring får onoterade innehav har en separat prislista, som du hittar högre upp på denna sida.

Behöver jag en separat kapitalförsäkring för mina onoterade innehav?


Nej, du kan ha dina noterade och onoterade värdepapper i samma kapitalförsäkring.

Vad behövs för att Kaptena ska kunna genomföra en värdering?


Det behöver vara en svensk aktie med en så kallad ISIN-kod.

Hur genomförs värderingen?


Kaptena använder sig av vedertagna värderingsmodeller. Beroende på vad det gäller för typ av bolag och tillgångsslag väljer Kaptena den värderingsmodell som ger den mest rättvisande bilden av marknadsvärdet.

Hur ofta omvärderar Kaptena aktien?


Värdering sker löpande, som minst en gång per kvartal.

Hur lång tid tar det att öppna kapitalförsäkring för onoterat?


Att öppna kapitalförsäkring hos oss tar bara en dag och Kaptenas värdering två till tre dagar. Hur lång tid det sedan tar tills de aktuella aktierna landar i din kapitalförsäkring beror på det bolag du flyttar dem från. Alla bolag har olika handläggningstider och det är inte ovanligt att det tar ett par veckor eller mer.

Får jag rösta på bolagsstämman?


Nordnet ger rösträtt till dig som har flest aktier i en enskild onoterad aktie. Vi behöver få information om att du önskar detta minst 14 dagar innan bolagsstämman.

Kaptena tillhandahåller blanketter för att begära rösträtt, kontakta därför Kaptena i ärendet.

Vid förmedlad försäkring kan försäkringsavgift tillkomma. Läs mer här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.