Opp

Handla 6 000 börshandlade produkter courtagefritt*

Dela:

Nordnet Supermarket

Via Nordnet Supermarket kan du handla över 6000 börshandlade produkter courtagefritt*. Erbjudandet omfattar alla Bull & Bear-certifikat, Mini Futures, Warranter, Turbowarranter och Intervallcertifikatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Ny) från Societe Generale, Nordea, BNP Paribas, Commerzbank och Vontobel som går att handla hos Nordnet.

Få exponering mot svåråtkomliga marknader

Med hjälp av dessa produkter kan du få exponering mot annars svåråtkomliga marknader som guld, olja, valutor och olika börsindex. Du kan även använda produkterna för att till exempel skydda din portfölj när börsen skakar eller få hävstång i din investering. Lär dig mer om börshandlade produkter här.länk till annan webbplats

Hitta populära produkter

Du kan hitta de mest populära produkterna i Nordnet Supermarket längre ned på denna sida.

Exponering mot svåråtkomliga marknader

Handla över 6 000 produkter courtagefritt*

Gäller ordrar om minst 1 000 kr*

"Tillsammans med våra partners kan vi nu erbjuda courtagefri* handel i över 6 000 börshandlade produkter"

Sverigechef, Eva Trouin

Läs mer på Nordnetbloggen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

*Erbjudandet om courtagefri handel omfattar alla Turbo Warranter, Unlimited Turbos/BEST Mini Futures, Mini Futures, Bull- and Bear certifikat, Intervallcertifikat och Warranter som har emitterats av Commerzbank, Nordea, BNP Paribas, Societe Generale och Vontobel och som är upptagna till handel på NDX Sverige (NGM) och-/eller Nasdaq OMX. Storleken på den order som utförs måste uppgå till minst 1 000 SEK. Det maximala antalet avräkningsnotor för varje kund är 1 000 st. per kalendermånad. Därefter utgår courtage enligt Nordnets vid var tid gällande prislista (om inte särskild överenskommelse träffats om annat). Handel som sker av kund ansluten till nExt API (Nordnet External Application Programming Interface) omfattas ej av erbjudandet. För sådan handel utgår courtage enligt Nordnets vid var tid gällande prislista (om inte särskild överenskommelse träffats om annat). Depå/konto med fullmakt där fullmaktstagaren bedriver investeringsrådgivning eller diskretionär portföljförvaltning kan komma att exkluderas av erbjudandet. Kontakta Nordnets kundservice för mer information. Nordnet förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta erbjudandet.

Frågor om Supermarket?

Har du några om börshandlade produkter eller om Nordnet Supermarket? Kontakta oss på info@nordnet.se eller ring oss så hjälper vi dig.

08-506 330 00

Risker

Börshandlade produkter är riskfyllda instrument som inte passar alla olika typer av sparare. Läs mer om produkternas villkor innan du handlar.

Utbildningsmaterial

Om du vill lära dig mer om börshandlade produkter kan du fördjupa dig på våra utbildningssidor.

Populära produkter

Här hittar du de partners vars Bull & Bear-certifikat, Mini Futures, Warranter och Turbowarranter som du kan handla courtagefritt* via Nordnet Supermarket. Nedan hittar du länkar till några av respektive emittents mest populära produkter och underliggande.


Franska BNP Paribas har lokal närvaro i närmare 80 länder världen över. BNP Paribas har byggt upp en framgångsrik verksamhet inom börshandlade produkter och har blivit en av de ledande aktörerna i Tyskland, Frankrike och Sverige.

Information om BNP Paribas produktvillkor hittar du på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populära underliggandeMarknadstro 
OMXS30Uppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
DAXUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
GuldUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
SilverUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
Commerzbank

Commerzbank är Tysklands ledande emittent av strukturerade produkter (Equity Derivatives), med ett komplett produktsortiment som inkluderar allt från tradingprodukter - t.ex. warranter och turbos - till strukturerade investeringsprodukter.

Information om Commerzbank produktvillkor hittar du på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populära underliggandeMarknadstro 
OMXS30Uppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
DAXUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
GuldUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
SilverUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats

Nordea är norra Europas största bank. Nordeas investmentbank, Nordea Markets, erbjuder ett brett utbud av certifikat och hävstångsprodukter, till exempel Bull & Bear, Blanka och Warranter.

Information om Nordea Markets produktvillkor hittar du på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populära underliggandeMarknadstro 
BMWUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
PreciseUppgånglänk till annan webbplats 
VolkswagenUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
ZalandoUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats

Societe Generale är en av världens största aktörer inom området för börshandlade värdepapper. Societe Generales börshandlade produkter handlas av såväl privatkunder som institutionella investerare på börser världen över.

Information om Societe Generale produktvillkor hittar du på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populära underliggandeMarknadstro 
OMXS30Uppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
DAXUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
EUROSTOXX 50Uppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
S&P 500Uppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
Vontobel

Vontobel är Schweizisk grupp av privatbanker med internationell inriktning som grundades redan 1924. Affärsområdet Financial Products är specialiserat på försäljning och market making av Bull & Bear-certifikat, Mini Futures och Knockout-warranter.

Information om Vontobel produktvillkor hittar du på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populära underliggandeMarknadstro 
S&P 500Uppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
Norwegian Air ShuttleUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
SCAUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats
PaypalUppgånglänk till annan webbplatsNedgånglänk till annan webbplats

Risker

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet. 

Vid en investering i dessa produkter, kan du förlora hela ditt investerade kapital. Det är viktigt att du vid investeringar i dessa produkter sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Observera att det från tid till annan kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper, vilket kallas likviditetsrisk. Det kan exempelvis vara när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser på marknaden eller avbrott som stör handeln. Var medveten om att valutarisk existerar i de produkter där underliggande tillgång handlas i en annan utländsk valuta.

Vid investering i dessa produkter har du även en marknadsrisk som innebär att om underliggande tillgång rör sig åt ”fel håll” kan din investering snabbt tappa i värde och till och med bli värdelös. Ju högre hävstång ju högre är risken.Informationen på den här sidan upplyser inte dig som investerare om samtliga risker kopplade till till Börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutliga villkor på respektive emittents hemsida. Innehållet på denna sida riktar sig inte heller till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospekt och slutliga villkor. Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar. Nordnet är inte ansvarig för den information som emittenten tillhandahåller. 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.