Spara hållbart.

En investering för framtiden.

Vad är hållbarhet?

Begreppet hållbarhet är brett och innehåller flera olika aspekter. Det har sitt ursprung från rapporten "Vår gemensamma framtid" som togs fram på uppdrag av FN 1987. Rapporten konstaterade att:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Detta är idag en princip som är befäst i FN:s arbete, men även EU och svenska regeringen jobbar med hållbar utveckling som övergripande mål.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre kategorier:

 1. Ekologisk hållbarhet.
  Systar till att bevara allt som har med jordens ekosystem att göra. Vid användning och uttag av jordens resurser måste naturen få tid att återskapa dessa.
 2. Social hållbarhet.
  Innebär att globalt jobba för individers rätt till grundläggande mänskliga behov och att säkerställa mänskliga rättigheter.
 3. Ekonomisk hållbarhet.
  Tolkas primärt genom två olika definitioner, där ena sidan menar att ekonomisk hållbarhet syftar till att skapa ekonomisk tillväxt utan bekostnad på människan eller naturen. Denna definition är på så sätt relaterad till social och ekologisk hållbarhet. En annan definition syftar enbart på tillväxt. Det vill säga att så länge det ekonomiska kapitalet ökar tillåts detta ske på bekostnad av t.ex. välfärd och naturresurser.

Hur kan jag investera hållbart?

Det finns flera sätt att gå tillväga för dig som vill investera hållbart. De vanligaste, och även de som personer som förvaltar fonder med hållbarhetstema i Sverige förhåller sig till, är följande²:

 • Utesluta placeringar som inte uppfyller uppsatta kriterier. Exempel på vanliga investeringar som utesluts är företag som sysslar med vapen, olja eller tobak.
 • Välja placeringar som uppfyller särskilda kriterier. Exempel på detta är att investera i företag som ägnar sig åt att verka för miljön eller människors rättigheter.
 • Genom sin investering försöka påverka bolagen i en viss riktning, t.ex. genom att delta och rösta vid bolagsstämmor, men även genom att ha en dialog direkt med företagsledningar och aktieägare.

Verktyg för att investera mer hållbart.

Att ha hållbarhet i åtanke när man investerar kan tyckas svårt och komplext, men det finns verktyg som kan hjälpa dig att navigera bland marknadens stora utbud. Om du inte vill använda verktygen men vill få inspiration kan du ta del av följande listor:

Aktier som har godkända klimatmål enligt Science Based Targets, ett samarbete mellan ett flertal världskända organisationer så som FN:s Global Compact och Världsnaturfonden (WWF).

Fonder som rankar högt enligt Morningstars hållbarhetsbetyg. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor.

Möjliga sätt att investera hållbart.

I tabellen nedan kan du se alla möjliga sätt att investera hållbart och hur stor påverkan de olika tillvägagångssätten har. Tabellen är framtagen av Konsumentverket.

Möjliga sätt att investera hållbart.

Typ av beslut

Hållbarhetsstrategi

Investera (aktier, aktiefonder)

Låna ut (konto, obligationer)

Informationsinhämtning

Integrering

Investera med exttra omntanke om miljörisker

Låna ut med extra omtanke om miljörisker


Val av företag


Välja bort

Enbart investera i "rena" företag och undvika miljöbovar

Enbart låna ut till "rena" företag och undvika miljöbovar

Välja till

Investera i företag med särskilt stor miljöpotential

Låna ut till företag med särskilt stor miljöpotential

Interaktion med företag

Påtryckning

Påverka ägda företag genom dialog eller röstningsförfarande

Påverka företagen som lånat pengerna genom dialog

Avkastningens användning

Givande

Investera och sedan donera avkastningen

Låna ut och sedan donera räntan