Hoppa till huvudinnehållet

Vilken kontoform passar bäst för barnsparande?

Barnsparande kan ske på vilket konto som helst, men det vanligaste är kapitalförsäkring (KF) eller investeringssparkonto (ISK). Båda kontoformerna är schablonbeskattade, vilket i korthet betyder att:

  • Du slipper betala vinstskatt

  • Du slipper deklarera dina köp och försäljningar

  • Du betalar en årlig schablonskatt


Ett vanligt sätt att spara till barn, är genom en kapitalförsäkring. Det beror på att du då kan vara försäkringstagare och göra barnet till förmånstagare. Om du istället väljer att spara på ett ISK i barnets namn tillfaller pengarna automatiskt barnet vid 18 års ålder. Du kan självklart också välja att spara till barnet på ett ISK i ditt namn och själv förfoga över kontot tills du anser att det är en lämplig tidpunkt att lämna över pengarna. 


15x21 light-bulb cyan Vad innebär det att du är försäkringstagare och barnet förmånstagare i en kapitalförsäkring?
Fördelen är att du själv bestämmer villkoren, exempelvis vid vilken ålder du tycker att det är lämpligt att barnet eller barnen får pengarna.
Så väljer du förmånstagare i kapitalförsäkring

När du öppnar en kapitalförsäkring får du välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare. Det vill säga vem eller vilka som ska få pengarna om du avlider. Om du vill välja en annan förmånstagare eller byta förmånstagare i efterhand går självklart det bra.


Bra att veta om risker och säkerhet

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Investeringssparkonto, aktie- och fonddepå samt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


Börja spara till barn. Öppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm