Hoppa till huvudinnehållet

Vad är räntabilitet (Vinst/Eget kapital)?

Vad är räntabilitet på eget kapital?

Räntabilitet är ett begrepp som används för att se hur lönsamt ett bolag är. Räntabilitet kan räknas ut på ett flertal olika sätt, men de utgår alltid från uträkningar med olika delar från bolagets resultaträkning och balansräkning. Beroende på vad som ska räknas ut används olika komponenter. Ett vanligt sätt att kolla på lönsamheten hos bolag är genom räntabilitet på eget kapital (REK), där kollar man på vinsten (RR) delat på det egna kapitalet (BR). På engelska kallas detta för ROE (Return on Equity).


Hur används räntabilitet på eget kapital?

Räntabilitet på eget kapital uttrycks i procenttal och används för att göra bedömningen av effektivitet och lönsamhet hos bolag. Hög räntabilitet hos ett bolag innebär att det genererar mer vinst i förhållande till det investerade kapitalet, vilket i sin tur innebär att aktieägarna får en högre avkastning. Detta är också positivt eftersom det visar att bolaget använder sina tillgångar och resurser effektivt.

Om bolaget har svag räntabilitet på eget kapital och inte kan generera tillräcklig vinst kan det vara mer fördelaktigt att dela ut pengarna till aktieägarna i form av utdelningar eller genom investeringar och amorteringar för framtiden. Detta då investeringar som företaget gjort inte varit eller är tillräckligt lönsamma, då kan dessa alternativ vara bättre för aktieägarna. Det innebär att bolaget istället kan välja att använda de tillgängliga medel som finns för att betala tillbaka skulder eller något annat som kan förbättra dess finansiella ställning framöver.

Räntabilitet på eget kapital är ett nyttigt nyckeltal eftersom det visar vad aktieägarna har investerat i. En hög avkastning på det egna kapitalet leder till att företagsledningen får större möjligheter att skapa ränta på kapitalet till aktieägarna – vilket också kan leda till ett genomslag i aktiekursen.

15x21 light-bulb cyan Nyckeltalet används främst för jämförelser mellan konkurrenter för att se vilket som är det mest lönsamma företaget.


Brister med nyckeltalet räntabilitet på eget kapital

Något som är en brist med nyckeltalet är att man bara tittar på det egna kapitalet. Det innebär, att i de fall ett bolag har väldigt stora skulder och samtidigt lyckas generera bra vinst, så kommer nyckeltalet att se bra ut. Detta blir i sin tur missvisande för hur bolagets lönsamhet ser ut. För att få fram ett mer rättvist nyckeltal i dessa fall kan man istället titta på räntabilitet på det totala kapitalet (ROA). Räntabilitet på det totala kapitalet räknas ut genom att ta vinsten efter finansiella intäkter och dela den med totala tillgångar.

15x21 light-bulb cyan På vår plattform kan du hitta bolagsinformation, som exempelvis vinst och eget kapital, under Finansiell översikt på respektive akties instrumentsida.



Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i aktierÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm