Netfonds blir Nordnet.

Vad betyder detta för dig?

Hur kommer jag igång?

Logga in på nordnet.se för att svara på ett antal frågor. Detta för att vi ska få tillgång till den kundinformation som krävs enligt de lagstiftningar som styr bankverksamheten. Dina svar behandlas konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen.

Du kan dessutom vid behov ta kunskapstester för att bli berättigad till att handla med komplexa värdepapper. Som bank måste vi se till att du har tillräcklig kunskap om produkterna och riskerna. Därför kan du välja själv vilka kunskapstester du vill ta och således vilken typ av produkter du vill handla med.

Det kan även hända att du får andra meddelanden om att du behöver acceptera en förändring likt flytt av VPS-konto.

När och hur får jag information?

Från den 10 juni överfördes ditt Netfondsengagemang till Nordnet. Använd BankID eller BankID på mobil för att logga in på nordnet.se.

Du bör ha mottagit information via hemsidan, e-post och i vissa fall via telefon. Om du har några frågor hittar du kontaktinformation längre ned på sidan.

Frågor om priser.

Se vår fullständiga prislista här.öppnas i nytt fönster
Infront Web Trader - 14 dagars gratis provperiod om du inte testat programmet tidigare.
Kunder som ej överstigit 80 000 kr i totala innehav och likvider får tillgång till en "kom-igång-rabatt" i 6 månader - fri handel på Stockholmsbörsen om alla villkor är uppfyllda. Läs mer om dessa villkor här.
* Du har möjlighet att bli en Private Banking kund om du har innehav om mer än 2,5 miljoner SEK.

Läs mer om värdepapperslån i vår prislista under "Värdepapperslån (blankning)".

Standardkunder: Värdepappersbelåning 3,59% för 3 månader

Bonuskunder: Värdepappersbelåning 2,89%

Private Banking: Värdepappersbelåning 2,89% för 3 månader

Nej, Nordnet kommer inte erbjuda möjligheten att låna aktier för blankning. Däremot har du möjlighet att låna ut dina aktier genom att öppna en Kapitalförsäkring som automatiskt är ansluten till vårt aktielåneprogram. Läs mer om detta här.

Ja, det är möjligt att blanka aktier hos Nordnet. Du kan se vilka aktier som finns att blanka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om ditt konto.

Nej, det behöver du inte. Du har fått ett nytt konto med dina innehav från Netfonds automatiskt.

Alla dina konton med innehav (kontanter och/eller värdepapper) hos Netfonds har överförts till Nordnet. Tomma konton utan historiska transaktioner kommer inte att överföras till Nordnet.

Svenska kunders VPS-konton kommer flyttas över till Nordnets förvaltarkonto i VPS. Mer information sänds till personer som blir berörda av en förändring.

Du ska ha fått nya villkor skickade till dig via epost under april månad, se information längre ned gällande villkor.

Ja, vi rekommenderar att du registrerar ett föranmält konto på nordnet.se, så att framtida insättningar och uttag kan göras smidigt.

I samband med övergången till Nordnet öppnas ett nytt Nordnetkonto för varje aktivt Netfondskonto du innehar.

Nej. Att flytta dina konton till Nordnet kommer att ske automatiskt vara helt gratis.

Du registrerar ditt föranmälda konto under menyfliken Depå följt av länken Föranmälda konton.

Krav för ett godkänt konto

 • Kontot måste vara ett transaktionskonto som går att koppla autogiro till. Obs! Sparkonto går oftast ej att föranmäla, kontrollera detta med din bank.
 • Samma ägare på kontot som på Nordnetkontot.
 • Kontoägare ska ha ett svenskt personnummer
 • Rätt clearing- och kontonummer.

Viktigt att tänka på när du ska föranmäla ett konto:

 • Skriv clearing- och kontonummer i en följd, med endast bindestreck som skiljer dem åt.
 • Swedbank ofta har fem siffror i clearing-numret, t.ex. 1234-5. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 5.
 • Handelsbankens clearing-nummer börjar med 6.
 • Om du har ett personkonto (hos t.ex. Nordea) ange clearing-nummer 3300.
 • Anmält konto ska kunna kopplas till tjänsten Autogiro och du måste stå som ensam ägare på bankkontot.

Under fliken Min depå/Föranmälda konton så registrerar du kontot du vill ta ut pengar till. Detta behöver vara ett vanligt transaktionskonto som du själv äger och inget sparkonto. Om du redan har ett föranmält konto så går du in på Min depå/Uttag när du vill ta ut pengar.

Följ instruktionerna noga på höger sida när du föranmäler ett konto. Det tar ca 2 dagar innan kontot är aktiverat, och då kan du göra uttaget.

Ett uttag som du gör innan kl. 13.00 får du senare samma dag (vardagar). Du behöver endast föranmäla ett konto en gång, och du kan föranmäla flera olika konton.

Vanlig överföring
Alla dina konton på Nordnet har egna bankkontonummer som du hittar under fliken ”Min depå” sen ”Depåöversikt”. Detta står också under fliken ”Min ekonomi”. Till detta konto

göra en vanlig överföring från din vanliga bank. De fyra första siffrorna 9100 (9109 för Kapitalförsäkring) är clearingnumret.

En överföring innan 12.00 kommer vanligtvis in på ditt Nordnet-konto samma eftermiddag.


Via föranmält konto

Under fliken ”Min depå” sen ”Föranmälda konto” kan du fylla i ditt bankkontonummer där du överföra pengarna ifrån. Det är viktigt att detta är ett transaktionskonto och inget sparkonto. Läs instruktionerna på höger sida noga innan du föranmäler kontot. Det tar ungefär 2 dagar innan kontot är aktiverat och då har du möjlighet att sätta in pengarna.

Om du redan har ett föranmält konto så gör du en insättning under fliken ”Min depå” sen ”Insättningar”. Om du gör en insättning innan kl. 15.00 (13.00 för Kapitalförsäkring) så har du pengarna nästkommande arbetsdag.

Swish

Det är även möjligt att göra en insättning via swish genom att logga in på webben och därefter välja vilken depå du önskar swisha till.

Observera att du inte kan göra en insättning till den 10 juni.

Om du inte har ett föranmält konto kan hjälpa dig göra ett manuellt uttag om du har bråttom, detta kostar 200 kr. Får vi in uppdraget från dig innan kl. 10.00 så har du pengarna samma dag (gäller arbetsdagar). Såhär gör du:

 1. Skriv ett meddelande till kundservice från inloggat läge, meddelandefunktionen hittar du längst upp till höger på hemsidan
 2. Välj kategorin ”Betala/Överföra”
 3. Ärende: Manuellt uttag
 4. Nämn detta i meddelandet: Från vilket Nordnet-konto du vill ta ut, till vilket kontonummer du vill få pengarna överförda, och belopp.

Viktigt att veta: Du kan endast skicka pengar till konton som du själv äger.

Observera att du inte kan göra et uttag till den 10 juni.

Frågor om handel med värdepapper.

På Nordnet kan du handla aktier direkt på börserna i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, USA och Kanada. Dessutom kan du handla aktier på Londonbörsen och EURONEXT via vårt mäklarbord.

Nordnet har avtal om derivathandel med NASDAQ OMX, och inte med Oslobörsen. Det innebär att du måste ingå ett nytt avtal för att fortsätta att handla derivat efter att kundrelationen har flyttats till Nordnet. Du kan ingå avtalet här. Observera att du måste bifoga legitimation med avtalet eller fylla i "Bekräftelse av information". Genom NASDAQ kan du handla alternativ för norska företag och för andra nordiska företag.

Frågor om Trading Software.

Det har tyvärr inte varit tekniskt möjligt att fortsätta erbjuda PrimeTrader och PrimeTrader Touch via Nordnet. Från den 10 juni kommer PrimeTrader därför att ersättas med Nordnets Infront Web Trader och Infront Active Trader. Nordnet har en nyutvecklad mobilapp (både för Android och iOS) som ersätter PrimeTrader Touch. Du kan använda nordnet.se samt Nordnets mobilapp helt gratis samt testa Infront Web Trader gratis. Du kan läsa mer om våra framtida handelsapplikationer här.

Nordnet tillhandahåller motsvarande utbud som Netfonds tidigare erbjudit.

Frågor om fondhandel.

Nordnet erbjuder idag handel i över 1500 fonder, och de flesta av de fonder du har idag finns med hög sannolikhet tillgängliga även hos Nordnet. Vi informerar dig kontinuerligt om du behöver göra något speciellt. Utgångspunkten är att vi ordnar allt för dig.

Nordnet erbjuder digital rådgivning som hjälper dig att hitta en fondportfölj som är skräddarsydd för just din sparhorisont och riskförmåga. Du hittar denna tjänst här.

Ja, men bryttiden för fonderna kommer att ändras. Samma dag som du lägger en order skickar vi på Nordnet ordern till respektive fondbolag, under förutsättning att du lägger ordern före kl. 13.00. Självklart kan du lägga order 24 timmar om dygnet i vår webbtjänst. Om order inkommer till Nordnet efter kl 13.00 eller under halvdagar/helgdagar skickas order till fondbolaget under nästkommande bankdag.

Nordnet kan inte garantera att ordern utförs vid ett visst datum utan anger endast ett beräknat affärsdatum. Affärsdatum är den dag köp eller försäljning genomförs. Det är den dagens kurs som transaktionen genomförs till. Det är respektive fondbolags rutiner som avgör vilken kurs du får samt när fonden syns på din depå. Här nedan finner du preliminära handelstider för fondordrar, samt när fonden eller försäljningsbeloppet normalt syns på din depå.

BRYTTID: 13:00

Fond information.

Fonder

Registrering av köp

Registrering av försäljning

Syns på depån

Nordiska fonder

0-2 dagar

0-2 dagar

1-5 dagar

Övriga fonder

0-4 dagar

0-4 dagar

2-6 dagar

Villkorsändringar och nya villkor.

Villkoren för ditt investeringssparkonto hos Netfonds kommer att ändras i samband med fusionen med Nordnet. Det innebär att följande villkor kommer att gälla för ditt investeringssparkonto efter övergången till Nordnet:

Förhandsinformation avseende avtal om investeringssparkonto

Avtal om investeringssparkonto

Allmänna villkor för investeringssparkonto

Allmänna bestämmelser för depå/konto (i tillämpliga delar)

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (i tillämpliga delar)

Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order (i tillämpliga delar)

Vi vill vidare särskilt uppmärksamma dig på:

- Att samtliga nya villkor lyder under svensk rätt och att eventuella tvister med anledning av dem ska prövas av svensk domstol.

- Att villkor och information om Nordnet Banks tjänster tillhandahålls på svenska och att vi under avtalstiden kommer att kommunicera med dig på svenska.

På ditt investeringssparkonto kan du spara i sådana investeringstillgångar som Nordnet vid var tid tillåter, dvs. godkända investeringstillgångar. Du kan också sätta in kontanta medel på kontot, i sådana valutor som Nordnet vid var tid tillåter. Kontanta medel kan dock inte överföras från konton i utlandet. Som huvudregel får du på ditt investeringssparkonto inte förvara kontofrämmande tillgångar eller sådana investeringstillgångar som Nordnet inte godkänner. De tillgångar som vid var tid utgör Nordnets godkända investeringstillgångar framgår här.

Liksom hos Netfonds kommer de tillgångar som du förvarar på ditt investeringssparkonto att schablonbeskattas. Det innebär att du inte beskattas utifrån faktiska inkomster och utgifter på de tillgångar som förvaras på investeringssparkontot. Istället utgår en schablonskatt. Denna skatt beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som baseras på marknadsvärdet av tillgångarna som förvaras på kontot.

Hos Netfonds har villkor för flera olika tjänster funnits i Netfonds ramavtal, däribland ett avtal om kredit. Dessa är hos Nordnet uppdelade i olika separata avtalshandlingar. Om du hos Netfonds har haft en kredit kopplad till ditt investeringssparkonto (och även fortsättningsvis vill ha det) kommer du att behöva ansöka om en ny sådan. De kunder som berörs av detta kommer vi att kontakta särskilt.

Här är de nya villkoren: Allmänna bestämmelser för depå/konto och Allmänna villkor för handel med finansiella instrument.

Du kommer fortfarande att täckas av en statlig insättningsgaranti (det maximala kompensationsbeloppet blir dock lägre än tidigare) och har tillgång till ett brett universum av finansiella instrument. Om du för närvarande handlar med derivat, utför kortförsäljning eller utlåning av enskilda aktier i din portfölj, kommer övergången till Nordnet Bank att leda till vissa förändringar. Läs mer om detta här.

Medan Netfonds Bank har villkor relaterade till flera tjänster i ramavtalet, inklusive kredit, skiljs dessa i olika avtal med Nordnet. Kreditförändringen innebär därför att kreditavtalet finns i ett separat dokument. Om du har ett lån i ditt nuvarande huvudkonto innebär avtalets villkor att din kredit efter överföringen till Nordnet kommer att lösas enligt ovan nämnda villkor i Nordnets kreditavtal för eget kapital och fondkonton.

Vi påminner dig om att förändringen kommer att innebära att du i framtiden kommer att ha en kredit (vilket innebär att du har rätt att använda ett visst kreditrum enligt villkoren) som inte är tidsbegränsat (dvs. krediten gäller tills vidare om den inte är avslutad). Detta står i kontrast till de individuella och tidsbegränsade krediterna enligt gällande villkor. Förändringen ger dig som kund större säkerhet när det gäller tillgång till kredit, och det kommer inte längre vara nödvändigt att förnya din kredit efter 30 dagar.

Vi skulle också vilja ägna särskild uppmärksamhet åt:

- att de nya kreditvillkoren ingår innebär att Nordnet Bank har rätt att överlåta eller pantsätta fordran enligt kreditavtalet till en annan

- att alla nya villkor regleras av svensk rätt och att eventuella tvister som härrör från dem ska granskas av den svenska domstolen och

- att villkor och information om Nordnet Banks tjänster tillhandahålls på svenska och att vi under avtalets gång kommer att kommunicera med dig på svenska

Övrigt.

Du kan logga in med användarnamn och lösenord samt med BankID på mobil eller dator.

Första gången du loggar in på nordnet.se kommer du att bli ombedd att logga in med BankID. Då kan du ställa in ditt eget användarnamn och lösenord. Du kan också stänga av användarnamnet och lösenordet om du vill. Vi rekommenderar att du fortsätter att använda BankID. Obs! Företagskunder får sin egen inloggningsinformation.

API-lösningen med Netfonds fortsätter inte. Nordnet återkommer med en separat lösning för detta inom en snar framtid. Kontakta oss om du är intresserad av att skapa ett API-avtal med Nordnet.

Du kan skapa valutakonton i NOK, SEK, DKK, EUR, USD och CAD. Om du till exempel har aktiverat ett valutakonto för USD, handlar du automatiskt amerikanska aktier från ditt valutakonto. Du kan överföra pengar till valutakontot innan du handlar eller efter att du handlat i USD för att undvika att betala ränta. Detta gäller för alla ovanstående valutor. Om du inte täcker upp för det negativa saldot på ditt valutakonto, kommer det att dras en ränta efter två dagar.

Förvaltningen via NetfondsXtra kommer avslutades med utgången av maj månad. Detta kommer i praktiken betyda att dina innehav automatisk flyttas över till Nordnet, men att avtalen om aktiv förvaltning avslutades den 31 maj 2019. Du kan välja att ha kvar dina innehav utan framtida förvaltningskostnader eller att sälja av dessa. Om du inte önskar att förvalta dina aktier själv erbjuder Nordnet följande möjligheter: Nordnet Smarta Portföljer och Fondrådgivaren.

Har du fler frågor?

Om det finns något du undrar över kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Om du är kund hos Netfonds kontaktar du kundtjänst hos Netfonds på samma sätt som tidigare. Om du även är en Nordnet-kund kan du kontakta Nordnet direkt.

Kontakta Nordnet.

Öppningstider:

Kundservice: 08:30-20:00 (Fredagar 8:30-18:00)
Mäklarbordet: 08:30-22:00*

*Om ärendet gäller problem med en order rekommdenderar vi att kontakta mäklarbordet efter börsens öppettider.

Öppningstiderna gäller för vardagar.

Besöksadress:

Alströmergatan 39
112 47 Stockholm

Maila osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(+46) 010-583 30 00

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.