Fonder

Fonder

Sök
Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Fondtyp
  Region/land
   Kategori
    Fondbolag
    Alla
    Risk
     Oönskade innehav

     Oönskade innehav

     Filtrera bort fonder som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

     Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

      Resultat: 1549 st
      Fonder
      Ordlista
      Rating
      Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
      Årlig avgift
      Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
      Hållbarhetsvärde
      Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
      Risk
      Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
      Aktiekurstabell
      BGF European Value A2 EURBGF European Value A2 EURBGF European Value A2 EUREuropa, värdebolag4/5
      - 6.51 % 1.82 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF FinTech A2BGF FinTech A2BGF FinTech A2Branschfond, ny teknik-
      + 10.85 % 1.82 % 22 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF Fixed Income Global Opps A2 SEK HdgBGF Fixed Income Global Opps A2 SEK HdgBGF Fixed Income Global Opps A2 SEK HdgRänte - övriga obligationer -
      + 0.54 % 1.22 %Medel (4 av 7)
           
      BGF Future of Transport A2BGF Future of Transport A2BGF Future of Transport A2Global, flexibel-
      + 5.35 % 1.82 % 23 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF Global Allocation A2BGF Global Allocation A2BGF Global Allocation A2Blandfond - dollar, balanserad-
      + 6.01 % 1.77 %Medel (4 av 7)
           
      BGF Global Dynamic Equity A2BGF Global Dynamic Equity A2BGF Global Dynamic Equity A2Global, mix bolag3/5
      + 4.49 % 1.84 % 24 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF Global Equity Income A2BGF Global Equity Income A2BGF Global Equity Income A2Global, stor utdelning3/5
      - 3.1 % 1.81 % 24 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF Global High Yield Bond A2 SEK HedgedBGF Global High Yield Bond A2 SEK HedgedBGF Global High Yield Bond A2 SEK HedgedRänte - övriga obligationer -
      - 1.22 % 1.47 %Medel (3 av 7)
           
      BGF India A2BGF India A2BGF India A2Indien3/5
      - 27.96 % 1.96 % 28 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF Japan Flexible Equity A2 USDBGF Japan Flexible Equity A2 USDBGF Japan Flexible Equity A2 USDJapan4/5
      + 8.88 % 1.81 % 25 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USDBGF Japan Small & MidCap Opps A2 USDBGF Japan Small & MidCap Opps A2 USDJapan, små-/medelstora bolag-
      + 11.37 % 1.85 % 29 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF Latin American A2BGF Latin American A2BGF Latin American A2Latinamerika-
      - 33.2 % 2.08 % 30 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USDBGF Natural Resources Gr & Inc A2 USDBGF Natural Resources Gr & Inc A2 USDBranschfond, råvaror4/5
      - 12.36 % 1.81 % 32 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF Next Generation Technology A2BGF Next Generation Technology A2BGF Next Generation Technology A2Branschfond, ny teknik-
      + 39.62 % 1.82 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF Pacific Equity A2BGF Pacific Equity A2BGF Pacific Equity A2Asien-
      - 4.96 % 1.86 % 25 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF Sustainable Energy A2BGF Sustainable Energy A2BGF Sustainable Energy A2Branschfond, ny energi4/5
      + 11.81 % 1.97 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF Systematic Glb SmallCap A2BGF Systematic Glb SmallCap A2BGF Systematic Glb SmallCap A2Global, småbolag3/5
      - 5.8 % 1.87 % 28 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF US Basic Value A2BGF US Basic Value A2BGF US Basic Value A2USA, värdebolag2/5
      - 8.59 % 1.81 % 26 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF US Flexible Equity A2BGF US Flexible Equity A2BGF US Flexible Equity A2USA, mix bolag3/5
      + 4.92 % 1.81 % 24 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF US Growth A2BGF US Growth A2BGF US Growth A2USA, tillväxtbolag3/5
      + 18.99 % 1.81 % 22 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF World Energy A2BGF World Energy A2BGF World Energy A2Branschfond, energi2/5
      - 31.76 % 2.06 % 34 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF World Financials A2BGF World Financials A2BGF World Financials A2Branschfond, finans3/5
      - 16.61 % 1.84 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      BGF World Gold A2BGF World Gold A2BGF World Gold A2Branschfond, ädelmetaller4/5
      + 57.95 % 2.07 % 34 av 100Hög (7 av 7)
           
      BGF World Healthscience A2BGF World Healthscience A2BGF World Healthscience A2Branschfond, läkemedel5/5
      + 21.32 % 1.82 % 27 av 100Medel (5 av 7)
           
      BGF World Mining A2BGF World Mining A2BGF World Mining A2Branschfond, råvaror3/5
      + 5.66 % 2.07 % 32 av 100Hög (7 av 7)
           
      BGF World Technology A2BGF World Technology A2BGF World Technology A2Branschfond, ny teknik-
      + 35.19 % 1.81 % 23 av 100Hög (6 av 7)
           
      BL-Emerging Markets B EURBL-Emerging Markets B EURBL-Emerging Markets B EURBlandfond - tillväxtmarknader4/5
      - 7.13 % 1.47 % 28 av 100Medel (5 av 7)
           
      BL-Equities America B AkkBL-Equities America B AkkBL-Equities America B AkkUSA, mix bolag5/5
      + 12.63 % 1.41 % 22 av 100Medel (5 av 7)
           
      BL-Equities Dividend B EURBL-Equities Dividend B EURBL-Equities Dividend B EURGlobal, stor utdelning4/5
      + 5.08 % 1.46 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      BL-Equities Europe B AkkBL-Equities Europe B AkkBL-Equities Europe B AkkEuropa, tillväxtbolag4/5
      + 2.24 % 1.4 % 20 av 100Medel (5 av 7)
           
      BL-Equities Japan B JPYBL-Equities Japan B JPYBL-Equities Japan B JPYJapan5/5
      + 4.87 % 1.45 % 24 av 100Hög (6 av 7)
           
      BL-European Smaller Companies B EURBL-European Smaller Companies B EURBL-European Smaller Companies B EUREuropa, småbolag3/5
      + 3.04 % 1.48 % 26 av 100Medel (5 av 7)
           
      BL-Global Equities B AkkBL-Global Equities B AkkBL-Global Equities B AkkGlobal, tillväxtbolag3/5
      + 2.72 % 1.44 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      BL-Global Flexible B AkkBL-Global Flexible B AkkBL-Global Flexible B AkkBlandfond - euro, flexibel, global5/5
      + 10.3 % 1.4 % 24 av 100Medel (4 av 7)
           
      BMO European Real Estate Scs A Acc EURBMO European Real Estate Scs A Acc EURBMO European Real Estate Scs A Acc EURBranschfond, fastighetsbolag Europa5/5
      - 5.28 % 1.76 % 17 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO Global Smaller Coms Eq A Acc USDBMO Global Smaller Coms Eq A Acc USDBMO Global Smaller Coms Eq A Acc USDGlobal, småbolag3/5
      - 6.83 % 1.85 % 25 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO LGM Asian Smaller Coms W USD AccBMO LGM Asian Smaller Coms W USD AccBMO LGM Asian Smaller Coms W USD AccAsien ex Japan, små-/medelstora bolag-
      - 22.47 % 2.75 % 28 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO LGM Greater India W USD AccBMO LGM Greater India W USD AccBMO LGM Greater India W USD AccIndien-
      - 31.3 % 2.03 % 28 av 100Hög (6 av 7)
           
      BMO LGM Responsible Asian Eq W USD AccBMO LGM Responsible Asian Eq W USD AccBMO LGM Responsible Asian Eq W USD AccAsien ex Japan2/5
      - 15.25 % 1.99 % 27 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USDBMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USDBMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USDTillväxtmarknader-
      - 11.09 % 1.87 % 25 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO Responsible Global Equity A Inc USDBMO Responsible Global Equity A Inc USDBMO Responsible Global Equity A Inc USDGlobal, tillväxtbolag3/5
      + 10.18 % 1.8 % 19 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO SDG Engagement Glbl Eq A USD AccBMO SDG Engagement Glbl Eq A USD AccBMO SDG Engagement Glbl Eq A USD AccGlobal, småbolag-
      - 1.14 % 1.85 % 22 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO Sustainable Opps Eurp Eq A Inc EURBMO Sustainable Opps Eurp Eq A Inc EURBMO Sustainable Opps Eurp Eq A Inc EUREuropa, mix bolag-
      + 3.52 % 1.55 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      BMO US Smaller Companies A Inc USDBMO US Smaller Companies A Inc USDBMO US Smaller Companies A Inc USDUSA, småbolag2/5
      - 13.07 % 2.2 % 29 av 100Hög (6 av 7)
           
      BNP Paribas Abs Ret Glb Opp Cl EUR CBNP Paribas Abs Ret Glb Opp Cl EUR CBNP Paribas Abs Ret Glb Opp Cl EUR CBlandfond - euro, flexibel, global3/5
      - 6.99 % 1.66 %Medel (4 av 7)
           
      BNP Paribas Aqua C CBNP Paribas Aqua C CBNP Paribas Aqua C CBranschfond, vattenresurser3/5
      + 4.19 % 2.2 % 26 av 100Medel (5 av 7)
           
      BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq C CBNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq C CBNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq C CAsien ex Japan3/5
      - 5.92 % 1.95 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      BNP Paribas Brazil Equity C CBNP Paribas Brazil Equity C CBNP Paribas Brazil Equity C CBrasilien3/5
      - 26.49 % 2.2 % 29 av 100Hög (7 av 7)
           
      BNP Paribas China Eq Cl CBNP Paribas China Eq Cl CBNP Paribas China Eq Cl CKina4/5
      + 25 % 2.2 % 26 av 100Hög (6 av 7)
           
      BNP Paribas Climate Impact Cl CBNP Paribas Climate Impact Cl CBNP Paribas Climate Impact Cl CBranschfond, miljö3/5
      + 4.07 % 2.65 % 23 av 100Medel (5 av 7)