Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
100.73 SEK
Kursförändring en dag
- 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
0.92 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
La
Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden och till viss del i övriga Europa. Fonden investerar i gröna obligationer*, obligationer utgivna av företag som bedöms vara hållbara eller som producerar varor eller tjänster som syftar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Det bedömda genomsnittliga kreditbetyget för fondens placeringar är som lägst investment grade, BBB-. * En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt för att användas till miljöprojekt och som certifierats av en tredjepartsaktör.

ISIN
SE0013646866
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 februari 2020

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karin Haraldsson
Förvaltat fonden sedan
18 februari 2020
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebofonder.se
Lång ränta
92.9 %
Kort ränta
7.2 %
AB Stena Metall Finans 2.33%
3.9 %
CNRE green bonds 2020-2023
3.3 %
Sanolium AB mSEK 500 bonds 2024
3.3 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0.25%
3.3 %
ABAX Group AS
3.2 %
Y-Foundation sr 3.12%
2.8 %
European Energy A.S 5.35%
2.8 %
Mowi ASA 1.6%
2.7 %
Momox Holding GmbH 5.82%
2.7 %
CAVJ325023
2.7 %