AuAg Precious Green A

Övriga
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
133.48 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.7 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
1.4 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Au
AuAg Precious Green A

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld. Fonden investerar minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en exponering mot bolag som behövs för en värld baserad på grön teknik där fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier – produktion av miljövänlig energi – minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning – energilagring – utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik. Fonden investerar även minst 30 procent i överlåtbara värdepapper, alla för vilkas värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för guld men även andra ädelmetaller som silver, platina och palladium

ISIN
SE0014808440
Kategori
Övriga
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 september 2020

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Eric Strand
Förvaltat fonden sedan
1 september 2020
AIFM Capital ABSlottsvägen 3G39233 Kalmar
0480363666http://www.aifmgroup.com
Aktier
58.0 %
Övrigt
36.9 %
Kort ränta
5.1 %

Största regioner

USA 40.0 %
Kanada 15.8 %
Storbritannien 15.1 %
Australasien 10.3 %

Största branscher

Råvaror
40.3 %
Teknik
29.0 %
Industri
21.1 %
Allmännyttigt
9.6 %
Royal Mint Physical Gold ETC
7.6 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC
7.6 %
Invesco Physical Gold ETC
7.5 %
Amundi Physical Gold ETC C
7.5 %
Plug Power, Inc.
3.4 %