Alternative R5 - A

Blandfond - SEK, flexibel
Utveckling 1 år- 4.49 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
103.7 SEK
Kursförändring en dag
- 0.43 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
2.17 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Al
Alternative R5 - A

Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom väldiversifierade investeringar över flera tillgångsklasser. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er). Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.

ISIN
LU1867074350
Kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 september 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Niklas Vesterlund
Förvaltat fonden sedan
19 september 2018
Söderberg & Partners Asset Management SARegeringsgatan 45SE-103 96 Stockholm
+46 8 4515000http://www.soderbergpartners.lu
Aktier
87.0 %
Lång ränta
6.8 %
Kort ränta
5.2 %
Övrigt
1.0 %

Största regioner

USA 36.1 %
Europa exkl. euroland 26.5 %
Asien tillväxt 8.8 %
Euroland 7.6 %

Största branscher

Finans
24.6 %
Fastigheter
21.1 %
Teknik
13.5 %
Industri
12.0 %
Konsument, cyklisk
7.5 %
Kommunikation
6.9 %
T. Rowe Price Sust US Lg Cp Gr Eq I USD
8.0 %
ODIN Small Cap A SEK
6.1 %
William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc JH SEK
4.7 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA HB SEK
4.6 %
JPM Europe Sustainable Equity X(acc)EUR
4.4 %