Öhman Global Småbolag Hållbar A

Global, små/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 18.91 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-19)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
126.69 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.98 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.51 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Öh
Öhman Global Småbolag Hållbar A

Fonden är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag. Fonden placerar normalt i 40 till 60 bolag fördelade på olika länder och branscher. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

ISIN
SE0013041654
Kategori
Global, små/medelstora bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 december 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ylwa Häggström
Förvaltat fonden sedan
10 december 2019
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Aktier
96.2 %
Kort ränta
3.8 %

Största regioner

USA 38.5 %
Euroland 18.9 %
Europa exkl. euroland 10.2 %
Japan 8.5 %

Största branscher

Industri
18.3 %
Konsument, cyklisk
15.8 %
Sjukvård
15.7 %
Finans
12.7 %
Teknik
12.1 %
Kommunikation
8.0 %