AuAg Silver Bullet A

Branschfond, ädelmetaller
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-11)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
141.16 SEK
Kursförändring en dag
- 8.73 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.4 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
60 %
Au
AuAg Silver Bullet A

Fonden är en branschfond med inriktning mot Globala Ädelmetallsgruvbolag med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för Silver.

ISIN
SE0013358181
Kategori
Branschfond, ädelmetaller
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 november 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Eric Strand
Förvaltat fonden sedan
4 november 2019
AIFM Capital ABSlottsvägen 3G39233 Kalmar
0480363666http://www.aifmgroup.com