Alcur

Hedgefond, lång/kort, global
Utveckling 1 år+ 15.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-31)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
164.58 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-08-14 11:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-08-14 11:00
Minsta köpbelopp
100000 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
50 %
Al
Alcur

Fonden ALCUR är en specialfond som kan beskrivas som en lång/kort absolutavkastande aktiefond. Fondens målsättning är att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan.

ISIN
SE0001904798
Kategori
Hedgefond, lång/kort, global
Belåningsgrad
50 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
10 januari 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Klevby
Förvaltat fonden sedan
10 januari 2007
Alcur Fonder ABRiddargatan 18115 34 Stockholm
+46 8 586 114 00http://www.alcur.se