Arctic Return Class L SEK hdg

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 0.81 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
992.7 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.54 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Ar
Arctic Return Class L SEK hdg

Den viktigaste marknaden för fonden kommer att vara den nordiska obligationsmarknaden. Fonden kommer att investera i obligationer och penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av stater, lokala myndigheter, finansiella institut samt välrenommerade och finansiellt sunda företag i Norden och andra länder i Europa. Fonden kommer att investera minimum 70% av nettovärdet (NAV) i Investment Grade eller Investment Grademotsvarande obligationer eller penningmarknadsinstrument (kreditbetygen AAA till BBB- enligt den betygsskala som används av Standard & Poor’s), eller motsvarande. Den genomsnittliga modifierade durationen i fondens portfölj av tillgångar skall ligga inom intervallet 0-12 månader.

ISIN
IE00BJHGR243
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 maj 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Trond Tömmerås
Förvaltat fonden sedan
1 november 2015
Arctic Fund Management ASHaakon VII s gt 5
+47 21 013100http://www.arctic.com/afm
Lång ränta
89.7 %
Kort ränta
8.7 %
Övrigt
1.6 %
Stolt-Nielsen --- (no min.) 2014-18.3.21 Floating rate
3.5 %
Protector Forsikring ASA
2.9 %
Scania CV AB
2.3 %
Norske Skog AS
2.3 %
AP Moller-Maersk 2.8%
1.9 %
Bonheur Asa
1.9 %
Nordea Bank ABP
1.8 %
TEEKAY LNG 20 FRN
1.8 %
Elekta AB
1.7 %
Arion Banki Hf
1.7 %