Captor Iris Bond B

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år+ 0.28 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
206.92 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.13 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
1000000 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Ca
Captor Iris Bond B

Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond i svenska kronor som använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med en löptid på mellan 10 och 15 år. Fonden kan placera i obligationer, penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut och i derivatinstrument.

ISIN
SE0012204766
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 juni 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Daniel Karlgren
Förvaltat fonden sedan
29 maj 2017
Captor Fund Management ABBirger Jarlsgatan 4114 34 Stockholm
08-7010100http://www.captor.se