Brummer & Partners Multi-Strategy Utd

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år+ 8.04 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
960.89 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2021-01-19 11:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2021-01-19 11:00
Minsta köpbelopp
101000 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.35 %
Varav förvaltningsavgift
0 %
Resultatbaserad avgift
Br
Brummer & Partners Multi-Strategy Utd

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

ISIN
SE0005099983
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
31 maj 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mikael Spångberg
Förvaltat fonden sedan
1 september 2017
Brummer Multi-Strategy ABBox 7030103 86 Stockholm
+46 8 566 214 80http://www.brummer.se