Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Dis USD QF

Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Utveckling 1 år+ 5.62 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
8.88 USD
Kursförändring en dag
+ 0.11 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.85 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Sc
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Dis USD QF

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

ISIN
LU0080733339
Kategori
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 augusti 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Abdallah Guezour
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2000
Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue HöhenhofL-1736 Luxembourg
+352 341 342 202http://www.schroders.com
Lång ränta
92.4 %
Kort ränta
7.6 %
India (Republic of) 7.17%
4.1 %
United States Treasury Bills
4.1 %
United States Treasury Bills
3.9 %
United States Treasury Bills
3.2 %
United States Treasury Bills 0%
3.1 %
United States Treasury Notes
3.0 %
Secretaria Tesouro Nacional
3.0 %
United States Treasury Notes 2.25%
2.9 %
Indonesia (Republic of) 8.25%
2.6 %
Russian Federation 6.9%
2.6 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer