Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD

Ränte - dollar penningmarknad
Utveckling 1 år+ 1.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
11.89 USD
Kursförändring en dag
+ 0.58 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.61 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Fi
Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD

Investerar huvudsakligen i räntebärande instrument och andra tillåtna tillgångar noterade i US-dollar.

ISIN
LU0064963852
Kategori
Ränte - dollar penningmarknad
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 september 1993

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan
17 november 2008
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Kort ränta
98.7 %
Lång ränta
1.3 %