AS SICAV I Global Inno Eq S Acc USD

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 38.64 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
245.41 USD
Kursförändring en dag
+ 0.2 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
2.11 %
Varav förvaltningsavgift
1.92 %
Resultatbaserad avgift
AS
AS SICAV I Global Inno Eq S Acc USD

Fonden är en global aktiefond inriktad på teknikbolag. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i tekniska bolag eller bolag som har betydande del av sin verksamhet inom den tekniska sektorn.

ISIN
LU0476877211
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 maj 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
15 februari 2000
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Aktier
99.4 %
Kort ränta
0.6 %

Största regioner

USA 54.7 %
Euroland 13.2 %
Asien tillväxt 8.4 %
Storbritannien 4.6 %

Största branscher

Teknik
30.7 %
Sjukvård
20.5 %
Kommunikation
15.6 %
Konsument, cyklisk
14.0 %
Finans
9.7 %
Industri
7.5 %