Lynx Active Balanced Fund D1 SEK

Blandfond - SEK, flexibel
Utveckling 1 år- 1.55 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-11)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
113.32 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.3 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.37 %
Varav förvaltningsavgift
1.2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Ly
Lynx Active Balanced Fund D1 SEK

Fonden är aktivt förvaltad och allokering sker huvudsakligen mellan och inom tillgångsslagen aktier och räntor. Exponering tas via derivat. Fonden investerar globalt och kan inneha upp till 100 procent i aktier. Investeraren kan förvänta sig ett långsiktigt volatilitetsmål på åtta procent per år som kan variera beroende på de möjligheter till avkastning som strategin ser. Fonden använder sig av systematiska modeller i allokerings- och riskhanteringsbesluten. Fonden riktar sig till dig som inte själv vill allokera om dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget och är inte begränsad av något jämförelseindex.

ISIN
IE00BGBVCQ33
Kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 december 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
28 december 2018
Lynx Asset Management ABRegeringsgatan 30-32, Box 7060103 86 Stockholm
+46 8 6633360http://www.lynxhedge.se