SEB Företagsobligationsfond Hållbar SEK

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 2.17 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-01-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
147.35 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.7 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
SE
SEB Företagsobligationsfond Hållbar SEK

Fonden är en räntefond som placerar i företagsobligationer, derivatinstrument och andra ränterelaterade värdepapper. Fonden placerar till största delen, minst 60 procent av Fondens värde, i företagsobligationer. Fondens placeringar i företagsobligationer är till största delen utgivna av bolag med höga hållbarhetskrav. I förvaltningen används även kreditderivat (så kallade Credit Default Swaps). De obligationer som fonden placerar i ska ha en hög kreditvärdighet, som lägst betyg BBB- enligt Standard and Poor’s eller motsvarande rating. Placeringar i andra valutor än SEK valutasäkras till SEK. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) får variera mellan 1 och 8 år. Fondens målsättning är att, med hänsyn tagen till särskilda miljö- och hållbarhetskriterier, långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex.

ISIN
SE0011644475
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 mars 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mikael Anttila
Förvaltat fonden sedan
22 mars 2019
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
121.9 %
Aktier
9.3 %
Övrigt
1.8 %
Svenska Staten
2.5 %
Nordic Investment Bank 1.05%
2.0 %
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%
1.9 %
Asian Development Bank 0.37%
1.9 %
Specialfastigheter Sverige AB
1.9 %
Vasakronan AB 0.64%
1.8 %
African Development Bank 0.38%
1.7 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.45%
1.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer