Schroder GAIA Contour Tech Eq A $ Acc

Hedgefond, lång/kort, övriga
Utveckling 1 år+ 14.12 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
104.76 USD
Kursförändring en dag
+ 0.37 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.42 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
0 %
Sc
Schroder GAIA Contour Tech Eq A $ Acc

Fonden strävar efter att ge kapitaltillväxt genom investeringar i både långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av företag i eller med anknytning till teknik-, medie- och telekommunikationssektorerna. Fonden kan även investera i andra aktier och aktierelaterade värdepapper. Investeringarna görs direkt (via fysiska innehav) och/eller indirekt (via derivat). Fonden kan använda långa och korta derivat (inbegripet totalavkastningsswappar och CFD-kontrakt) i syfte att skapa investeringsvinster, minska risker (inbegripet hantera valutarisker) eller förvalta fonden på ett effektivare sätt. Fonden har flexibilitet att ta valutarisker i samband med fondens investeringar. Bruttoexponeringen mot totalavkastningsswappar och CFD-kontrakt överskrider inte 325 % och förväntas förbli inom intervallet 125 till 275 % av substansvärdet. Under vissa omständigheter kan andelen vara högre.

ISIN
LU1725199209
Kategori
Hedgefond, lång/kort, övriga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 december 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
David Meyer
Förvaltat fonden sedan
20 december 2017
Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue HöhenhofL-1736 Luxembourg
+352 341 342 202http://www.schroders.com
Kort ränta
100.8 %

Största regioner

Storbritannien 8507.8 %
Japan 4164.9 %
Australasien 1469.0 %
Europa exkl. euroland -903.2 %

Största branscher

Teknik
77.2 %
Konsument, cyklisk
12.7 %
Fastigheter
10.0 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer