Alfred Berg Nordic Gambak C

Norden
Utveckling 1 år+ 7.62 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
127.27 NOK
Kursförändring en dag
+ 0.72 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Alfred Berg Nordic Gambak C

ISIN
NO0010833395
Kategori
Norden
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 november 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Kristian Tunaal
Förvaltat fonden sedan
1 november 2018
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Aktier
97.8 %
Kort ränta
2.1 %
Övrigt
0.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 82.0 %
Euroland 14.0 %
Storbritannien 4.0 %

Största branscher

Sjukvård
26.0 %
Industri
15.2 %
Konsument, stabil
14.1 %
Kommunikation
12.1 %
Finans
8.0 %
Allmännyttigt
7.6 %