Cicero Hållbar Mix A

Blandfond - SEK, flexibel
Utveckling 1 år+ 1.66 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
131.14 SEK
Kursförändring en dag
- 0.19 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.79 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Ci
Cicero Hållbar Mix A

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig strategisk allokering är 60% aktier, 30% räntor samt upp till 10% lågkorrelerade placeringar. Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

ISIN
SE0004576437
Kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 februari 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Christer Sterndahlen
Förvaltat fonden sedan
7 februari 2013
Cicero Fonder ABMäster Samuelsgatan 1111 44 Stockholm
+46 8 4401380http://www.cicerofonder.se
Aktier
48.8 %
Lång ränta
33.2 %
Kort ränta
16.8 %
Övrigt
1.2 %

Största regioner

USA 67.9 %
Europa exkl. euroland 9.9 %
Euroland 8.4 %
Japan 8.2 %

Största branscher

Teknik
21.3 %
Sjukvård
15.1 %
Konsument, cyklisk
12.9 %
Finans
12.3 %
Industri
11.6 %
Kommunikation
9.3 %