AXAWF Global Factors-Sust Eq A Cap EUR

Global, mix bolag
Utveckling 1 år- 4.79 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
125.87 EUR
Kursförändring en dag
+ 1.45 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.61 %
Varav förvaltningsavgift
0.45 %
Resultatbaserad avgift
AX
AXAWF Global Factors-Sust Eq A Cap EUR

Delfonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av globala börsnoterade företag. Investeringsförvaltaren strävar efter att bygga upp en väl diversifierad portfölj aktier som optimerar förväntad avkastning, risk samt miljö-, samhälls- och företagsstyrningsfaktorer (ESG) för att uppnå delfondens mål.

ISIN
LU1774149998
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 februari 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gideon Smith
Förvaltat fonden sedan
29 juli 2013
AXA Funds Management S.A.49, Avenue J.F. Kennedy1855 Luxembourg
http://www.axa-im.com
Aktier
99.3 %
Kort ränta
0.7 %

Största regioner

USA 65.6 %
Euroland 9.1 %
Kanada 7.3 %
Japan 7.0 %

Största branscher

Finans
19.1 %
Teknik
14.4 %
Industri
14.2 %
Sjukvård
13.2 %
Konsument, stabil
12.5 %
Kommunikation
7.7 %