TIN Ny Teknik A

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 58.86 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
219.84 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.81 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
1.52 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
TI
TIN Ny Teknik A

Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska bolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning. Fonden har som målsättning att genom ovan nämnda inriktning långsiktigt, över minst fem år, överträffa sitt jämförelseindex VINX Small Cap Net. VINX Small Cap Net tillhandahålls av Nasdaq, Inc., som inte är en administratör som ingår i det register som avses i artikel 36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

ISIN
SE0012193019
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 februari 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erik Sprinchorn
Förvaltat fonden sedan
4 februari 2019
TIN FonderRiddargatan 23114 57 Stockholm
+46 8 520 277 44http://www.tinfonder.se
Aktier
95.4 %
Kort ränta
4.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 69.6 %
USA 14.3 %
Euroland 11.6 %
Australasien 3.3 %

Största branscher

Kommunikation
34.1 %
Teknik
29.8 %
Sjukvård
23.5 %
Konsument, cyklisk
7.7 %
Industri
3.1 %
Finans
1.7 %