Handelsbanken Global Selektiv (A1 SEK)

Global, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 4.55 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
237.66 SEK
Kursförändring en dag
- 1.7 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.85 %
Varav förvaltningsavgift
1.85 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Ha
Handelsbanken Global Selektiv (A1 SEK)

Fonden placerar i ett koncentrerat antal globala företag, placeringar sker normalt i 16 till 35 företag. Placeringarna är inriktade mot företag som historiskt har bevisat att de har en stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt. Fondens basvaluta är EUR. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag: - i överlåtbara värdepapper, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument, - i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och - på konto i kreditinstitut.

ISIN
SE0011336809
Kategori
Global, tillväxtbolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 december 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Viking Kjellström
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2019
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
98.5 %
Kort ränta
1.5 %

Största regioner

USA 50.2 %
Europa exkl. euroland 11.5 %
Euroland 11.0 %
Asien tillväxt 10.3 %

Största branscher

Teknik
28.0 %
Sjukvård
20.0 %
Konsument, stabil
12.7 %
Finans
12.7 %
Konsument, cyklisk
10.7 %
Råvaror
6.4 %