Chelonia Market Neutral A

Hedgefond, marknadsneutral
Utveckling 1 år- 8.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-06-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
91.26 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-24 11:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-09 11:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Årlig avgift
1.02 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
0 %
Ch
Chelonia Market Neutral A

Chelonia Market Neutral är en marknadsneutral hedgefond som strävar efter att uppnå en positiv avkastning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fonden strävar efter att skapa s.k. alfa avkastning genom att investera i långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument. Fonden har även möjlighet att placera i obligationer och andra ränterelaterade instrument. Fonden har en ambition att vara s.k. absolutavkastande, men detta är ingen garanti för att fonden vid var tid har en positiv utveckling.. Fondens målsättning är att med en marknadsneutral aktiemarknadsexponering varje år generera en positiv avkastning (alfa) som är högre än den riskfria räntan oavsett utvecklingen på aktiemarknaden (beta). Fondens jämförelseindex är därför en 90 dagars statsskuldväxel (SEK).

ISIN
SE0010520965
Kategori
Hedgefond, marknadsneutral
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
30 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Magnus Angenfelt
Förvaltat fonden sedan
1 december 2017
FCG Fonder ABÖstermalmstorg 1114 42 Stockholm
41075910http://www.fcgfonder.se
Kort ränta
68.4 %
Aktier
17.9 %
Lång ränta
13.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 237.4 %
Kanada -2.9 %
Storbritannien -9.8 %
USA -44.8 %

Största branscher

Industri
126.2 %
Sjukvård
52.1 %
Kommunikation
27.9 %
Finans
27.3 %
Teknik
8.2 %
Allmännyttigt
-4.7 %