Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK

USA, småbolag
Utveckling 1 år+ 15.27 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1072.56 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.77 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK

Fonden placerar i amerikanska, kanadensiska och mexikanska småföretag eller i sådana småföretag som har minst 50 % av sin verksamhet i dessa länder. Företagens marknadsvärde vid investeringstillfället får inte överstiga 0,03 % av det samlade marknadsvärdet av New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Mexican Stock Exchange. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår.

ISIN
SE0011336908
Kategori
USA, småbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 december 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Joakim By
Förvaltat fonden sedan
7 december 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
94.2 %
Kort ränta
5.8 %

Största regioner

USA 97.0 %
Latinamerika 2.9 %
Kanada 0.2 %
Afrika 0 %

Största branscher

Industri
22.2 %
Konsument, cyklisk
17.6 %
Teknik
16.7 %
Sjukvård
13.5 %
Finans
11.3 %
Konsument, stabil
9.9 %