Ålandsbanken Euro Bond SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 4.03 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
295.49 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.17 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.69 %
Varav förvaltningsavgift
0.69 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Ål
Ålandsbanken Euro Bond SEK

Fonden placerar sina medel i räntebärande värdepapper i euro inom Europa. Fonden förvaltas enligt en aktiv strategi som utgår från branschval och "bond-picking", vilket innebär att fonden sannolikt avviker från jämförelseindexets sammansättning. Fonden strävar under normala marknadsförhållanden efter att ha en genomsnittlig duration om 1-3 år. Syftet med fondens placeringsverksamhet är att åstadkomma en jämn avkastning med lägsta möjliga risk i det placerade kapitalet. Strategin som medellång räntefond ger fonden möjlighet att fritt flytta tyngdpunkten för sina placeringar mellan längre och kortare maturiteter och på detta sätt åstadkomma en möjligast jämn värdeutveckling i varje marknadsläge. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.

ISIN
FI4000087887
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 april 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jarkko Toivonen
Förvaltat fonden sedan
1 maj 2011
Ålandsbanken Fondbolag AbNygatan 222100 Mariehamn
+358 20429088http://www.alandsbanken.fi
Lång ränta
93.6 %
Kort ränta
4.5 %
Övrigt
1.9 %
GUARANTEED NOTES DUE 2022
2.0 %
Bond notes
1.8 %
Sagax AB 0.02%
1.7 %
PVO EUR150m 1.25 due 2025
1.7 %
Teollisuuden Voima Oyj 1.12%
1.6 %
YIT EUR 100M NOTES DUE 2021
1.6 %
Senior unsecured notes
1.4 %
Pohjolan Voima Oyj 0.02%
1.4 %
Municipality Finance plc 0.04%
1.4 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 0.02%
1.4 %