FIRST Nordisk Högränta

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 19.72 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
796.98 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.9 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
FI
FIRST Nordisk Högränta

Fonden placerar i fondandelar i obligationsfonden FIRST Høyrente. Fonden är en matarfond, dvs. en fond i fond, och har enligt 6.12 i den norska verdipapifondloven Finanstilsynets tillstånd att placera minst 85 procent av sina tillgångar i mottagarfonden. Resterande medel placeras i finansiella derivat för valutasäkring och i likvida placeringar. Mottagarfonden är en obligationsfond som i huvudsak ska investera i obligationer noterade på Oslobörsen. De flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också av högre risk för att förlora pengar. FIRST Høyrente noteras i och är exponerad mot norska kronor, och matarfonden valutsäkras i svenska kronor genom valutaderivat.

ISIN
NO0010705981
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
27 mars 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henry Grepstad
Förvaltat fonden sedan
27 mars 2014
FIRST Fondene ASMunkedamsveien 45EN-0250 Oslo
+47 22015500http://www.firstfondene.no
84.8 %
9.0 %
6.2 %

Största regioner

66.7 %
33.3 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer