FIRST Høyrente

Ränte - NOK obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 31.58 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-26)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
723.22 NOK
Kursförändring en dag
+ 2.23 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.85 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
FI
FIRST Høyrente

Fonden är en obligationsfond och kommer huvudsakligen att investera i obligationer noterade på Oslobörsen. De flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också högre risk för fallissemang än obligationer med låg risk. För att minska risken för fallissemang kommer investeringarna att fördelas på flera emittenter.

ISIN
NO0010602188
Kategori
Ränte - NOK obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 mars 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henry Grepstad
Förvaltat fonden sedan
1 december 2011
FIRST Fondene ASMunkedamsveien 45EN-0250 Oslo
+47 22015500http://www.firstfondene.no
Lång ränta
88.4 %
Övrigt
6.0 %
Kort ränta
5.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 63.2 %
Latinamerika 36.8 %
Teekay Shuttle Tanker LLC 7.12%
3.1 %
DDM2 senior secured bonds
3.0 %
CHIP BIDCO AS 19/24
2.6 %
Norske Skog AS
2.6 %
Norwegian Air Shuttle ASA 6.38%
2.5 %
Golar LNG Partners LP
2.5 %
Teekay Shuttle Tanker LLC 8.33%
2.4 %
KISTEFOS 2019.10.05.23 FRN
2.3 %
BETS max MSEK 2 500 2019-2022
2.1 %
DNBB FRN OPEN
2.1 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer