SPP Global Multifactor Plus A

Global, flexibel
Utveckling 1 år- 14.88 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
88.15 SEK
Kursförändring en dag
- 0.83 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.76 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
SP
SPP Global Multifactor Plus A

SPP Global Multifactor Plus är faktorfond som i sina placeringar använder en modellbaserad förvaltningsstrategi. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Fonden är bransch- och regionneutral och placerar normalt i 300 - 400 stora och medelstora bolag. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0011642958
Kategori
Global, flexibel
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 oktober 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Poole
Förvaltat fonden sedan
24 oktober 2018
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
97.8 %
Kort ränta
2.2 %

Största regioner

USA 55.2 %
Euroland 12.0 %
Kanada 9.3 %
Japan 9.3 %

Största branscher

Teknik
17.3 %
Finans
16.4 %
Sjukvård
13.9 %
Industri
12.7 %
Konsument, cyklisk
11.3 %
Konsument, stabil
9.3 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer