Danske Inv SICAV Sverige Småbolag SA SEK

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 25.49 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
142.56 SEK
Kursförändring en dag
- 0.27 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.52 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Da
Danske Inv SICAV Sverige Småbolag SA SEK

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Aktieklassen en är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i svenska aktier med ett särskilt fokus på små och medelstora bolag som har eller förväntas få en hållbarhetsprofil. Mer specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på en reglerad marknad i Sverige eller, om de handlas på annan reglerad marknad, är utgivna av bolag som är hemmahörande eller har sin huvudsakliga aktivitet i Sverige.

ISIN
LU1857272386
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
27 augusti 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Petter Löfqvist
Förvaltat fonden sedan
27 augusti 2018
Danske Invest Management A/SParallelvej 172800 Kgs. Lyngby
+45 70 20 12 50http://www.danskeinvest.com
Aktier
97.3 %
Kort ränta
2.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 98.4 %
Euroland 1.6 %
Storbritannien 0 %
Europa tillväxt 0 %

Största branscher

Industri
35.6 %
Teknik
17.2 %
Fastigheter
15.1 %
Sjukvård
12.2 %
Kommunikation
10.6 %
Konsument, cyklisk
5.6 %