Arctic Nordic Equities A

Norden
Utveckling 1 år- 3.15 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
3218.76 NOK
Kursförändring en dag
- 2.59 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.7 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
15 %
Ar
Arctic Nordic Equities A

Fondens investeringsmål är att öka värdet på din investering genom att huvudsakligen investera i aktier som är noterade eller handlas på marknader i Norden. Fonden kommer inte att ha ett specifikt bransch- eller sektorfokus. Målet är att minst 80 % av fondens substansvärde ska investeras i aktier i Norden och/eller finansiella derivatinstrument baserade på nordiska aktier och bestå av en portfölj med 30 till 70 positioner.

ISIN
IE00B8J4F142
Kategori
Norden
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 juli 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ole Dahl
Förvaltat fonden sedan
6 juli 2012
Arctic Asset Management ASHaakon VII s gt 5
+47 21 013100http://www.arctic.com/afm
Aktier
94.8 %
Kort ränta
5.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 75.6 %
Euroland 24.4 %
USA 0 %
Australasien 0 %

Största branscher

Industri
27.9 %
Konsument, cyklisk
13.0 %
Konsument, stabil
12.3 %
Sjukvård
9.9 %
Teknik
9.7 %
Finans
9.7 %