Evli Investment Grade B SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 0.79 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1232.6 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.18 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.75 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Ev
Evli Investment Grade B SEK

Placeringsfonden Evli Investment Grade är en långräntefond som främst investerar i företagsobligationer utfärdade i euro. Placeringsverksamheten är inriktad på företagsobligationer med den högre kreditklassificeringen (Investment Grade) vars genomsnittliga kreditbetyg är minst Baa3/BBB-. I fondportföljen kan även ingå konvertibla skuldebrev och andra instrument baserade på främmande kapital.

ISIN
FI4000043708
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jani Kurppa
Förvaltat fonden sedan
13 maj 2013
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Lång ränta
95.7 %
Övrigt
2.2 %
Kort ränta
2.1 %
TenneT Holding B.V. 3%
1.9 %
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%
1.8 %
Merck Kgaa 3.38%
1.7 %
Vonovia Finance B.V. 4%
1.6 %
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.79%
1.5 %