Lannebo Nordic Equities SEK

Norden
Utveckling 1 år+ 23.78 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
132.66 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.33 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.66 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
La
Lannebo Nordic Equities SEK

Lannebo Nordic Equities förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi investerar i bolag där vi ser stor potential till stigande vinster och växande utdelningar över tid. Det hittar vi hos bolag som har god försäljningstillväxt och starka kassaflöden. Vi investerar till övervägande del i bolag där bolagets framtid går att bedöma och där värderingen är tilltalande. Fonden investerar normalt i 20 till 30 bolag.

ISIN
SE0011311281
Kategori
Norden
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 juni 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Charlotta Faxén
Förvaltat fonden sedan
14 juni 2018
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebofonder.se
Aktier
95.6 %
Kort ränta
4.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 84.2 %
Euroland 12.6 %
Storbritannien 3.2 %

Största branscher

Industri
30.1 %
Konsument, cyklisk
17.1 %
Sjukvård
17.1 %
Finans
13.7 %
Råvaror
7.0 %
Konsument, stabil
7.0 %