Lannebo Norden Hållbar SEK

Norden
Utveckling 1 år+ 22.31 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
153.88 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.44 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.66 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
La
Lannebo Norden Hållbar SEK

För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger en fokuserad inriktning mot nordiska börsnoterade bolag inom områden som bedöms viktiga för att skapa en mer hållbar framtid. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som kan investera i såväl små som stora nordiska bolag. Fonden investerar endast i bolag vars verksamhet bidrar till: ett friskare liv, en bättre miljö, ett mer hållbart samhälle eller bolag som erhållit mycket höga hållbarhetsbetyg. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

ISIN
SE0011311281
Kategori
Norden
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 juni 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Charlotta Faxén
Förvaltat fonden sedan
14 juni 2018
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebo.se
Aktier
96.5 %
Kort ränta
3.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 83.1 %
Euroland 12.3 %
Storbritannien 4.6 %
Asien 0 %

Största branscher

Industri
32.4 %
Konsument, cyklisk
15.6 %
Finans
14.6 %
Sjukvård
14.3 %
Allmännyttigt
6.9 %
Teknik
6.1 %