SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 27.4 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
173.63 SEK
Kursförändring en dag
- 0.42 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.73 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A

Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 20-35 investmentbolag, konglomerat och ”serieförvärvare”. Fonden kan investera i hela världen. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag. Dessa bolag kan vara både noterade och onoterade. Konglomerat är bolag som oftast till 100% äger andra onoterade bolag i olika branscher. ”Serieförvärvare” är bolag som i hög takt kontinuerligt förvärvar andra bolag. Gemensamt för dessa tre kategorier är att de ger en god riskspridning och en aktiv förvaltning till låga kostnader. Fondens innehav utmärker sig genom att de lyckats uppvisa tillväxt och god avkastning under lång tid samt att de har en erfaren och bevisat kompetent ledning. Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex.

ISIN
LU1777968246
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 maj 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Peter Lindvall
Förvaltat fonden sedan
11 november 2019
Kavaljer ABNacka Strand131 28 Stockholm
+46 (0)8 684 393 00http://kavaljer.se/fonder/
Aktier
93.7 %
Kort ränta
4.6 %
Övrigt
1.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 73.4 %
USA 15.3 %
Euroland 11.0 %
Asien tillväxt 0.2 %

Största branscher

Finans
60.0 %
Sjukvård
12.3 %
Industri
7.9 %
Kommunikation
7.7 %
Konsument, cyklisk
5.6 %
Energi
3.3 %