SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 21 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
147.73 SEK
Kursförändring en dag
- 2.3 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.73 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A

Fonden avser att skapa långsiktig tillväxt på ditt investerade kapital genom att välja ut aktier med fokus på globala investmentbolag, konglomerat och bolag med starka varumärken med hjälp av både fundamental och teknisk analys. I urvalsprocessen tas hänsyn till faktorer så som storlek, utdelning, strategi och diversifiering. Investeringar i sådana bolag ger normalt aktieägaren tillgång till en diversifierad portfölj med innehav fördelade på en mängd olika sektorer och branscher. Fondens portfölj av utvalda bolag kommer att vara moderat koncentrerad, eftersom den faktiska diversifieringen uppnås via den inneboende diversifieringen i de bolag Fonden investerat i. Detta innebär att Fondens investeringar är av karaktären köp och behåll.

ISIN
LU1777968246
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 maj 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Peter Lindvall
Förvaltat fonden sedan
11 november 2019
Kavaljer ABNacka Strand131 28 Stockholm
+46 (0)8 684 393 00http://kavaljer.se/fonder/
Aktier
93.0 %
Kort ränta
5.0 %
Övrigt
1.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 70.6 %
USA 24.0 %
Euroland 4.9 %
Asien tillväxt 0.2 %

Största branscher

Finans
57.5 %
Industri
11.1 %
Sjukvård
11.0 %
Konsument, cyklisk
6.9 %
Teknik
6.1 %
Kommunikation
4.3 %