Öhman Grön Obligationsfond B

Ränte - SEK obligationer, medellånga
Utveckling 1 år- 0.95 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
98.19 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.12 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.62 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Öh
Öhman Grön Obligationsfond B

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad och real avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar företrädesvis i gröna företagsobligationer med hög kreditvärdighet, och till viss del gröna företagsobligationer med lägre kreditkvalitet. Då utbudet av gröna företagsobligationer är begränsat kommer fonden även placera i andra gröna obligationer samt andra räntebärande överlåtbara värdepapper och då i första hand obligationer med tydligt syfte att bidra till social och/eller miljömässig hållbar utveckling. Placeringarna görs globalt men med fokus på den nordiska marknaden. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden.

ISIN
SE0010324392
Kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 februari 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erika Wranegård
Förvaltat fonden sedan
12 oktober 2017
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Lång ränta
123.4 %
Övrigt
8.5 %