Coeli Mix R SEK

Blandfond - SEK, flexibel
Utveckling 1 år+ 10.02 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
29.81 SEK
Kursförändring en dag
- 0.35 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
2.01 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Co
Coeli Mix R SEK

The investment objective of the sub-fund is to provide a diversified portfolio with an efficient risk adjusted return. The Sub-Fund will invest in equities, fixed income, exchange traded funds (European), UCITS and/or UCIs and derivatives. The Sub-Fund will seek to benefit from the Investment Manager or, in relation to underlying funds, the relevant investment manager’s experience in order to achieve returns from asset selection. No assurance can be given that the Sub-Fund’s investment objective will be achieved and investment results may vary substantially over time. No assurance can be given that the Sub-Fund will not incur investment losses.

ISIN
LU1720217196
Kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 februari 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erik Lundkvist
Förvaltat fonden sedan
16 februari 2018
MDO Management Company S.A.MDO Management Company S.A.L-1273 Luxembourg
(+352) 260021 1http://www.mdo-manco.com
Aktier
60.3 %
Övrigt
17.6 %
Lång ränta
14.6 %
Kort ränta
7.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 39.8 %
Euroland 15.5 %
USA 14.3 %
Asien tillväxt 12.2 %

Största branscher

Sjukvård
18.6 %
Konsument, cyklisk
15.9 %
Teknik
15.6 %
Finans
14.9 %
Industri
9.2 %
Konsument, stabil
8.8 %
Coeli Absolute European Equity S SEK
18.1 %
Coeli Global Select I SEK
15.0 %
Coeli Energy Transition S SEK
13.2 %
Coeli Nordic Corporate Bond I SEK
12.5 %
Coeli Frontier Markets I SEK
7.2 %
JPM Global EM Rsr Enh IdxEq I (acc) USD
5.3 %
UBS (Lux) BS Asian HY $ SEKH I-A1-acc
4.4 %
COELI SICAV I - Multi Asset S SEK
2.5 %
JM AB
1.2 %
Stora Enso Oyj ser. R
1.1 %