Allianz Global Equity Insights AT EUR

Global, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 7.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
122.38 EUR
Kursförändring en dag
+ 1.66 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.16 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Al
Allianz Global Equity Insights AT EUR

The investment policy is geared towards generating long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

ISIN
LU1563397410
Kategori
Global, tillväxtbolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 mars 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Steven Berexa
Förvaltat fonden sedan
15 februari 2017
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
95.1 %
Kort ränta
4.9 %

Största regioner

USA 62.8 %
Asien tillväxt 14.1 %
Storbritannien 5.5 %
Euroland 4.2 %

Största branscher

Teknik
19.6 %
Sjukvård
19.2 %
Kommunikation
12.1 %
Konsument, cyklisk
12.0 %
Industri
10.5 %
Konsument, stabil
10.3 %