Alfred Berg Nordic Investment Grade A

Ränte - NOK obligationer, långa
Utveckling 1 år- 8.93 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
107 NOK
Kursförändring en dag
+ 0.49 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.38 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Alfred Berg Nordic Investment Grade A

Alfred Berg Nordic Investment Grade är en aktivt förvaltad norsk räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska obligationer och penningmarknadsinstrument.

ISIN
SE0009470503
Kategori
Ränte - NOK obligationer, långa
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 januari 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Morten Steinsland
Förvaltat fonden sedan
30 januari 2017
Alfred Berg Fonder ABBox 70447. Nybrokajen 5107 25 Stockholm
+46 8 56234700http://www.alfredberg.se
Lång ränta
98.3 %
Kort ränta
1.0 %
Övrigt
0.7 %