Lynx Dynamic

Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Utveckling 1 år- 13.5 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
114.51 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.95 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Ly
Lynx Dynamic

Fondens placeringsuniversum utgörs av aktier, obligationer, valutor och råvaror. Investeringarna görs främst i terminsinstrument som handlas på börser runt om i världen. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsslag ökar sannolikheten att ett dåligt resultat i en marknad uppvägs av ett bra resultat i en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i fondens totala portfölj minska utan att avkastningen blir lägre.

ISIN
SE0002866772
Kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
11 maj 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jonas Bengtsson
Förvaltat fonden sedan
11 maj 2009
Lynx Asset Management ABRegeringsgatan 30-32, Box 7060103 86 Stockholm
+46 8 6633360http://www.lynxhedge.se