Fondita Nordic Micro Cap B

Norden, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 5.77 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
305.09 EUR
Kursförändring en dag
- 0.91 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
70 %
Fo
Fondita Nordic Micro Cap B

Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond investerar sina medel i första hand i små nordiska börsnoterade bolags aktier. Med små bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än 800 miljoner euro.

ISIN
FI0008810940
Kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 augusti 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Markus Larsson
Förvaltat fonden sedan
29 augusti 2006
Fondbolaget Fondita ABAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Aktier
98.8 %
Kort ränta
1.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 59.9 %
Euroland 40.1 %

Största branscher

Industri
31.0 %
Sjukvård
22.1 %
Teknik
21.3 %
Konsument, stabil
11.6 %
Konsument, cyklisk
6.8 %
Energi
3.4 %