Excalibur

Hedgefond, övriga
Utveckling 1 år+ 0.08 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-01-31)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
12001.83 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
11:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
Ex
Excalibur

Excalibur är en nationell hedgefond med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden använder derivatinstrument i betydande omfattning för att effektivisera förvaltningen och skräddarsy den riskprofil som önskas. Målsättningen är att uppnå en över tiden god absolut avkastning till andelsägarna via en aktiv förvaltning av räntebärande finansiella instrument.

ISIN
SE0001097080
Kategori
Hedgefond, övriga
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 april 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Pohjanen
Förvaltat fonden sedan
1 april 2001
Excalibur Asset Management ABBirger Jarlsgatan 15, 2tr11145 Stockholm
+46 8 59929510http://www.excaliburfonder.se
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer