Lancelot Camelot A

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 2.26 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
47770.6 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-29 13:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-23 13:00
Minsta köpbelopp
1000000 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
60 %
La
Lancelot Camelot A

Lancelot Camelot är en aktivt förvaltad globalfond med målsättning att på tre till fem års sikt leverera en avkastning som väsentligt överstiger fondens jämförelseindex, MSCI World i SEK. Investeringarna sker huvudsakligen i Europa och USA i stora likvida internationella bolag. Fonden är koncentrerad och investerar normalt i cirka 20 bolag i långsiktiga hållbara investeringsteman som förväntas växa mer än marknaden som helhet. Fonden kan variera andelen aktier mellan 60 och 120 procent och därigenom begränsa effekten av värdeminskning vid börsnedgång respektive uppnå högre avkastning vid börsuppgång.

ISIN
SE0001097072
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
28 maj 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Per Hedberg
Förvaltat fonden sedan
1 november 2015
Lancelot Asset Management ABNybrokajen 7, 7tr103 23 Stockholm
+46 8 440 53 80http://www.lancelot.se
Aktier
86.4 %
Kort ränta
13.6 %

Största regioner

USA 57.4 %
Europa exkl. euroland 14.7 %
Euroland 12.1 %
Asien tillväxt 11.0 %

Största branscher

Sjukvård
23.9 %
Finans
23.4 %
Industri
19.6 %
Kommunikation
13.3 %
Konsument, cyklisk
11.1 %
Fastigheter
6.6 %