Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A

Tillväxtmarknader
Utveckling 1 år+ 1.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
225.79 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.13 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
50000 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
0.11 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
0 %
In
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A

Fonden är en aktiv förvaltad tillväxtmarknadsfond som placerar i huvudsak i noterade bolag som har exponering mot eller är noterade i tillväxtregionerna, Asien, Latinamerika samt Östeuropa och eller andra aktiefonder som placerar i dessa tillväxtregioner. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi där fonden drar nytta av olika förvaltares kompetens och därmed olika förvaltningsstilar som kompletterar varandra vilket ger en god riskspridning mellan bolag, sektorer samt geografiska marknader. Fonden är övertid fullinvesterad men likvida medel kan uppgå till 10 procent. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI Emerging Market (Net TR).

ISIN
SE0001608845
Kategori
Tillväxtmarknader
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
30 januari 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tobias Kohl
Förvaltat fonden sedan
30 januari 2006
Indecap ABRegeringsgatan 60111 56 Stockholm
46 8 409 454 00http://www.indecapfonder.se/
Aktier
99.4 %
Övrigt
0.6 %

Största regioner

Asien tillväxt 50.0 %
Asien 24.5 %
Latinamerika 8.6 %
USA 7.0 %

Största branscher

Teknik
25.6 %
Kommunikation
23.9 %
Finans
20.3 %
Konsument, cyklisk
10.4 %
Konsument, stabil
8.3 %
Allmännyttigt
3.5 %
Samsung Electronics Co Ltd
6.2 %
Tencent Holdings Ltd
5.7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.8 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
4.5 %
Housing Development Finance Corp Ltd
3.6 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.6 %
NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 25 ordinary shares
2.8 %
Hengan International Group Co Ltd
2.0 %
AIA Group Ltd
2.0 %
NAVER Corp
2.0 %