Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 5.55 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-24)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
169.48 SEK
Kursförändring en dag
- 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.07 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Da
Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH

Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer och kreditobligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Minst 75% av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR. Fonden är aktivt förvaltad och minst 75% av fondens tillgångar skall placeras i obligationer med hög rating. Fondens totala duration skall vara lika med durationen för jämförelseindex plus/minus två år. Fonden kan använda sig av derivatinstrument och CDS (Credit Default Swaps). Vanligtvis är den förväntade gearingsnivån 20%.

ISIN
LU0178670161
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 januari 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan
1 maj 2005
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Lång ränta
91.3 %
Kort ränta
4.9 %
Övrigt
3.8 %
FCC Aqualia S.A. 1.41%
1.8 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%
1.6 %
Autoliv, Inc. 0.75%
1.6 %
Bayer Capital Corporation B.V. 0.62%
1.4 %
Santander Consumer Finance, S.A. 0.88%
1.4 %
Unibail-Rodamco SE 2.12%
1.4 %
Arkema 1.5%
1.3 %
Engie 0.38%
1.3 %
Orange S.A. 1%
1.2 %
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.38%
1.1 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer