SEB Håll USA Indexnära D USD - Lux utd

USA, mix bolag
Utveckling 1 år+ 2.78 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
4.95 USD
Kursförändring en dag
- 1.86 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
0.3 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Håll USA Indexnära D USD - Lux utd

Denna aktieindexfond förvaltas passivt och fokuserar på USA. Fondens förvaltare strävar efter att replikera avkastningen för MSCI USA Socially Responsible Index, based on SEB SRI Policy A, ett återinvesterande amerikanskt aktieindex. Exempelvis bolag som är involverade i tillverkning av kontroversiella vapen exkluderas från indexet. Fonden har som målsättning att replikera indexet främst genom att investera direkt i de aktier som ingår i indexet.

ISIN
LU0047323166
Kategori
USA, mix bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 oktober 1993

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Rickard Lundquist
Förvaltat fonden sedan
7 november 2013
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
100.3 %

Största regioner

USA 98.5 %
Storbritannien 0.6 %
Europa exkl. euroland 0.3 %
Asien tillväxt 0.2 %

Största branscher

Teknik
27.6 %
Sjukvård
15.6 %
Konsument, cyklisk
13.1 %
Kommunikation
12.2 %
Finans
12.1 %
Konsument, stabil
6.9 %